תמ"א 38 - מה זה

מושגים

  1. תמ"א- הינם ראשי תיבות של תוכנית מתאר ארצית, דהיינו הוכנה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה ואושרה ע"י ממשלת ישראל.
  2. תמ"א38- הינה אוסף של תקנות שמטרתם (המטרה המקורית) חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. אושרה ע"י ממשלת ישראל ב- 14.4.2005
  3. תקן ישראלי – תקן הבניה שיש לפעול על פיו כדי לבנות מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה. התקן נכנס לתוקף בשנת 1975 אך הפך למחייב רק החל מינואר 1980.התקן המשיך במשך הזמן להשתנות ולהשתדרג והגיע לתיקון מס' 6 באפריל 2016

סוגי תמ"א 38 הקשורים למגורים

  1. תמ"א הריסה ובניה- המדובר בתוכנית שתוצאתה הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש תחתיו.
  2. תמ"א 38 עיבוי ותוספת- מהותה חיזוק היסודות והקשחת הדפנות תוך כדי תוספת קומות לבניין קיים. (אין הורסים את הבניין אלא מחזקים אותו ומוסיפים מעליו קומות).

הוראות תוכנית התיקונים והחקיקה המשלימה

באופן כללי נותנות הוראות התוכנית הטבות וזכויות מעבר לתב"ע הקיימת בחלקה הספציפית. כלומר, בתמורה לחיזוק הבניין ותוספת לדירות הקיימות מקבל היזם זכויות לבניה על הגג במקרה של עיבוי ותוספת או בתמורה להריסה ובנייה. קיימת גם חקיקה משלימה הפותרת את הדיירים הקיימים מהיטל השבחה על התוספת הנובעת מכוח התוכנית.

תמ"א 38 מטרותיה ותוצאותיה המעשיות

המטרה הראשונית וסיבת הקיום של התוכנית הינה הגנה בפני רעידת אדמה צפויה. דא עקא שהסיכון העיקרי של סכנת רעידת האדמה מצוייה בסביבות השבר הסורי אפריקאי. דהיינו, האיום העיקרי היינו על הערים בסביבת השבר כמו: טבריה, צפת ובית שאן. אלא שמהבחינה הכלכלית לא משתלם ליזמים להכנס באזורים אלה לתוכנית. שווי הקרקע היינו קרוב לאפס ולכן הזכויות הניתנות מכוח תוכנית תמ"א אין בהם כדי הערך הכלכלי ששווה בשבילו להשקיע בחיזוק היסודות והקשחת הדפנות הדרושות לעמידה בפני רעידות אדמה. מכאן, שלמעשה לא פתרה התוכנית את הבעייה של עמידה בפני איום רעידת האדמה. תוך כדי תנועה ושיפור תנאי התוכנית התברר שלפחות באיזור המרכז התוכנית מעודדת שיפור באמצעי המיגון האזרחי, היות שעד לא הייתה חובת הקמת ממ"ד בדירות.

דילוג לתוכן