תמ"א 38 - צד ההכנסות

ההכנסות בפרויקט נובעות ממכירת הדירות החדשות.
בתמ"א חיזוק ותוספת מדובר בדירות החדשות שייבנו על גג הבניין הישן.
מטבע הדברים היות ומדובר בתוספת חדשה על בניין ישן קיים הפרש בין מחיר דירות חדשות שניבנו על קרקע ריקה לבין דירות חדשות שניבנו על בניין ישן.
דירות התמ"א זולות בטווח של 10%-15% מדירות שניבנו על קרקע ריקה וזאת מהסיבות הבאות:

  1. כמו שאומר הפתגם הסיני- הציורים היפים ביותר מצויירים על דף ריק ואכן כשהקרקע ריקה כל התשתית חדשה ומודרנית: יסודות, לובי, מדרגות וצנרת ואין אילוצים של הבניין הקיים.
  2. הבניין החדש בטוח יותר לאירועים כמו רעידת אדמה. אין עדיין התנסות  ברעידת אדמה על בית דירות שנבנה על בניין ישן.
  3. האוכלוסיה הקיימת הגרה בדירות הקיימות הינה בדרך כלל במצב סוציואקונומי נמוך ועובדה זו גם היא מורידה את ערך הדירות.
  4. השכונה והתשתית ישנים, הרחובות בדרך כלל צרים, חסרים בתי ספר, גני ילדים וחנויות. המראה הכללי של השכונה לא נראה מיטבי ומכאן המחירים הנמוכים.
דילוג לתוכן