חוו"ד לתשקיפים בורסאיים (IFRS)

על פי הנחיות הרשות לניירות ערך, לצורך יישום כללי החשבונאות הבינלאומיים (תקני IFRS) יש להגיש חוות דעת שמאיות על שווי נכסי מקרקעין של חברות נדל"ן ציבוריות, לשם הנפקת מניות והנפקות אג"ח.

משרד ישראל ענבל ושות' מכין עבור לקוחותיו, חברות נדל"ן מובילות, שומות לפי תקן 17.1 של ועדת התקינה במועצת השמאים. תקן זה מבוסס בעיקר על תקן IVC300 של הועדה לקביעת כללי השמאות הבינלאומיים.

בזכות הניסיון הרב שיש למשרד בהכנת שומות על פי תקני IFRS בהצלחה, המשרד מאפשר ללקוחותיו לעמוד בהנחית הרשות לניירות ערך, ונהנה משורה ארוכה של לקוחות נאמנים, חברות נדל"ן הפונות אל המשרד שוב ושוב בעת הצורך לצורך הכנת שומה זו.

דילוג לתוכן