תחומים נוספים

משרד ישראל ענבל ושות' מבצע שומות מקרקעין עבור לקוחותיו, יזמי נדל"ן וחברות קבלניות, בהתאם לצורכיהם:

  • הגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים בגין הפקעה וכן בגין ירידות ערך ע"פ סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. חוק זה קובע כי ירידת ערך נובעת כתוצאה מפגיעה בשווי ערך המקרקעין כתוצאה מתוכנית שאושרה. הפגיעה יכולה להוריד את שווי נכס שנכלל בתחום התוכנית או שגובל בתחומה.
  • בדיקות טרום רכישה של נכסי נדל"ן, הכוללות בחינת מכלול הנתונים, משפטיים, נתוני רישוי והיבטים תכנוניים, נתונים כלכליים. בנוסף, המשרד מבצע בדיקות לפי תקן 14 של שומות שמאים אחרים.
  • ליווי קבוצות רכישה וקבוצות בעלים בייזום הפרויקט, כולל קביעת שווי יחסי ודירוג היחידות הכלולות בפרויקט, ליווי הגרלת בעלים והקצאת יחידות, ליווי הקבוצה מול המערכת הבנקאית ורשויות המס לצורך קידום הפרויקט.
  • אומדן דמי שכירות ראויים.
דילוג לתוכן