דוחות אפס

דוח אפס הינו למעשה דוח הבוחן את הכדאיות הכלכלית להקמת פרויקט נדל"ן, והוא למעשה מהווה בדיקה עסקית המאפשרת ליזם הנדל"ן לבחון לעומק את כדאיות הפרויקט על פי תקן 19 וכן לקבל מימון בנקאי וליווי פיננסי של הפרויקט מידי הבנקים, חברות הביטוח או קרנות מימון פרויקטים, בהתאם לבחירת היזם.

תהליך הכנת דוח אפס יכול לכלול שני שלבים מרכזיים: הראשון הוא בדיקה ראשונית עבור יזמי נדל"ן וחברות קבלניות לטובת קבלת החלטה האם לקדם את הפרויקט, להשקיע בקרקע או בנכס וכו'. השלב השני הוא השלמת הדוח לבדיקה תכנונית מקיפה של זכויות הבניה, בדיקה ותיאור של הזכויות המשפטיות, אומדן שמאי של ההכנסות הצפויות מהפרויקט ואומדן כלכלי של כל עלויות ההקמה והסיכונים הכרוכים בה. כמובן שעומדת לרשות לבקש את הכנת דוח האפס במלואו, במהלך אחד.

משרד ישראל ענבל ושות' מכין דוחות אפס עבור מגוון רחב של פרויקטי בניה, ביניהם מבני מגורים, בנייני משרדים, מסחר, תעשיה, מלונאות, דיור מוגן ועוד.

צוות המשרד כולל שמאים מנוסים בשמאות מקרקעין, בהכנת דוחות אפס, ובעלי ידע כלכלי מעמיק בתחומי המקרקעין. עבודת הצוות מסתמכת על טווח נתונים נרחב ממקורות שונים ומגוונים, המאפשרים להם לתקף את ההערכות השמאיות על בסיסן נבנה דוח האפס ולתת ללקוחות המשרד ערך מוסף גבוה.

בזכות הניסיון הרב והמקצועיות של צוותו, המשרד נהנה מאמון הבנקים, חברות הביטוח וקרנות המימון וכן משורה ארוכה של לקוחות נאמנים, יזמי נדל"ן וקבלנים, החוזרים אל המשרד בכל פרויקט שוב ושוב.

משרד שמאים מלווה המוכר על ידי הבנקים המובילים

משרד ישראל ענבל ושות' הינו אחד ממשרדי השמאים המעטים הנכלל ברשימות השמאים של הבנקים המובילים בישראל, וכן ברשימות חברות הביטוח והקרנות למימון פיננסי המלוות פרויקטי בניה.

דילוג לתוכן