היטלי השבחה ומס שבח

היטל השבחה

עם מכירת נכס מקרקעין, או הגשת בקשה להיתר בניה, בקשה להקלה או שימוש חורג, הרשות המקומית דורשת מהמוכר לשלם לה מס – היטל השבחה. גובה ההיטל מחושב על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, ובהתאם לחוות דעתו של שמאי ועדת התכנון המקומית, על פי ההשבחה שחלה בערך הנכס בזכות תוכניות מתאר ותוכניות בנין עיר החלות על הנכס שאושרו במהלך השנים.

משרד ישראל ענבל ושות' מלווה את לקוחותיו בהגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה או ערעור על גובה היטל ההשבחה שקבעה העיריה, רובם יזמי נדל"ן וחברות קבלניות המוכרים נכסים וקרקעות.

המשרד בודק את פרטי הנכס, תוכניות החלות עליו, זכויות הבניה, הקלות ועוד נתונים רבים אשר קובעים את שווי השבחת הנכס. בהתאם לכך המשרד מכין עבור לקוחותיו חוות דעת לטובת ערעור על גובה היטל ההשבחה שהעיריה קבעה, לטובת פניה לשמאי מכריע, פניה לוועדת ערר ועוד.

בזכות הניסיון הרב שיש למשרד בהפחתת היטל השבחה בהצלחה, ובחסכון של סכומים גבוהים לתשלום מיותר של היטל השבחה עודף, המשרד נהנה משורה ארוכה של לקוחות נאמנים, יזמי נדל"ן וחברות קבלניות, הפונים אל המשרד שוב ושוב בעת הצורך בערעור על היטל השבחה.

מס שבח

עם מכירת נכס מקרקעין, המוכר נדרש לשלם מס שבח לרשות המיסים. גובה תשלום המס נקבע על ידי רשות המיסים ונגזר מעלית שווי הנכס מיום קניתו בעבר עד ליום המכירה לפי סכומי העסקאות בפועל.

משרד ישראל ענבל ושות' מכין עבור לקוחותיו שומת השגה על מס השבח שמטרתה להפחית את הסכום לתשלום מס שבח, רובם יזמי נדל"ן וחברות קבלניות המוכרות נכסים וקרקעות. המשרד בודק את פרטי הנכס, זכויות הבניה, עלויות הבניה, ועוד נתונם רבים ומכין שומה המעריכה את שווי הנכס בעבר, ביום הקניה או ביום הבניה, בהשוואה לשווי השוק של הכנס כיום, ביום המכירה. שומה זו נערכת בהתאם לפרטי העסקה ולנתוניה.

בזכות הניסיון הרב שיש למשרד בהפחתת מס שבח בהצלחה, ובחסכון של סכומים גבוהים לתשלום מיותר של מס שבח מיותר, המשרד נהנה משורה ארוכה של לקוחות נאמנים, יזמי נדל"ן וחברות קבלניות, הפונים אל המשרד שוב ושוב בעת הצורך בערעור על שומת מס שבח.

דילוג לתוכן